آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

از حروف ربط هم پایه به درستی استفاده کنید

وقتی که در یک جمله دو عبارت دارید؛ باید آنها را بطور صحیح به هم وصل کنید. یک راه برای اتصال دو عبارت استفاده از and , but, or, so, yet بین عبارات است.


Tom is singing, and paul is dancing.
Tom is tall, but paul is short.
Tom must write the letter, or paul will do it.
Tom told a joke, so paul laughed.
Tom is tired, yet he is not going to sleep.


مثال :

A power failure occurred, _______the lamps went out.


A) then
B) so
C) later
D) next


پاسخ صحیح : B

[ شنبه 7 آبان‌ماه سال 1390 ] [ 16:06 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات