آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

Weather

What's the weather like today?
What will the weather be like tomorrow?
Nice day today, isn't it?
What awful weather!
What a lovely day!
It's raining.
It's snowing.
It's …
Tomorrow it will be …
Yesterday it was …
sunny
cloudy
overcast
foggy
stormy
windy
cold
warm
hot

[ چهارشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1391 ] [ 13:19 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات