آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

به جملاتی که نشان دهنده ی میل و آرزو هاست با دقت گوش کنید

این گونه جملات در دیالوگ های کوتاه وجود دارند. نکته ی مهمی که در این باره بهتر است بدانیم اینست که یک آرزو نشان دهنده ی وجود عکس قضیه ی مطلب مورد نظر گوینده است.

مثال :

(woman)   it's bad that you have to stay here and work during the school break.
(man)   i really wish i could go with you and the others to palm springs.
(narrator)   what does the man mean?A) maybe he will go with the others on the trip
B) he is unable to go on the trip
C) he's happy to be going on the trip
D) he's going on the trip, but not with the others


پاسخ صحیح : B

در این دیالوگ ؛ گوینده ی مرد دوست دارد تا با بقیه به بیرون برود اما نمی تواند.

 ـ نکات کلیدی در مورد wish

۱. آرزوی مثبت نشان دهنده ی واقعیت منفی است. مثال :
I wish i had time to help.
یعنی وقتی برای کمک کردن ندارد.

۲. یک آرزوی منفی نشان دهنده ی واقعیتی مثبت است. مثال :
I wish i did not have time to help.
یعنی وقت کمک کردن را دارد.

۳. فعل زمان گذشته نشان دهنده ی یک واقعیت در زمان حال است. مثال :
I wish he were at home.
یعنی در خانه نیست

۴. زمان گذشته ی کامل (ماضی بعید) نشان دهنده ی یک واقعیت در زمان گذشته است. مثال :
I wish he had been at home.
یعنی در خانه نبود

* نکته : به یاد داشته باشید که در مورد اول شخص مفرد به جای was باید از were استفاده شود. مثال :

I wish i were going.


منبع
Longman complete course for the TOEFL test by Deborah Philips

[ پنج‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 12:39 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات