آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

با توجه به متن؛ معنای لغات ساده را مشخص کنید

از شما می خواهند تا معنای یک لغت ساده را با توجه به متن تعیین کنید. در این نوع سوال شما نباید معنی اولی لغت را که هر روز با آن سر و کار  دارید به عنوان معنای اصلی انتخاب کنید بلکه معنای ثانوی لغت مد نظر است. بنابراین معنای لغت را در متن و شرایط آن مشخص کنید.


مثال :

The passage :

Faced with serious threats to its future, the company is taking steps to improve its outlook. The company has brought in a new crop of trainees to staff some of its empty positions.

The question :

The word "steps" in line 1 could best be replaced by

A) stairs
B) walks
C) actions
D) footprints

پاسخ صحیح : C

معنای عام این لغت ؛ گام ، قدم ، و پله است. اما باید توجه داشته باشیم که اینجا معنای مد نظر است که متن را تکمیل کند.

- چگونه این سوالات را تشخیص دهیم ؟

What is the meaning of "X" in line "Y" ?

The word "X" in line Y could best be replaced by......

Look at the word X in paragraph Y. Click on another word that could best be replaced by......

Click on the word in paragraph Y that could best be replaced by......

- در کدام قسمت می توان پاسخ را پیدا کرد؟

اغلب در عبارات اطراف لغت می توان معنای ثانوی لغات را پیدا کرد.

- چگونه به سوالات پاسخ دهیم ؟

۱. لغت را در متن پیدا کنید.
۲. جمله ای را که حاوی آن لغت است به دقت بخوانید.
۳. در متن به دنبال سرنخ هایی باشید که به شما در فهم معنای لغت کمک می کند.
۴. جوابی را انتخاب کنید که در متن به آن اشاره شده است.

منبع
Longman complete course for the TOEFL test by Deborah Philips

[ جمعه 20 آبان‌ماه سال 1390 ] [ 16:12 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات