آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

Getting people’s opinion and ideas = کسب اطلاعات در مورد ایده ها

436

What do you think? Is that right?

تو چی فکر میکنی؟ آیا درسته؟

437

Certainly, you’re absolutely right about that.

مطمئنا ، کاملا حق با شماست

438

I think you’re mistaken about that.

فکر میکنم در مورد اون اشتباه کردی

439

I like hot weather best.

 

440

Personally, I prefer winter weather.

شخصا ، هوای زمستان را ترجیح می دهم

441

Do you think it’s going to rain tomorrow?

فکر میکنی فردا بارون بیاد؟

442

I don’t know whether it will rain or not.

نمی دونم بارون میاد یا نه

443

In my opinion, that’s an excellent idea.

به نظر من ایده ی خوبیه

444

Why is Mr. Cooper so tired? Do you have any idea?

چرا آقای کوپر انقدر خسته است؟ نظر شما چیه؟

445

He’s tired because he worked hard all day today.

اون خسته است چون تمام روز سخت کار کرده

446

What do think of my children?

 

447

I think you have very attractive children.

فکر می کنم بچه های با مزه ای دارید

448

Please give me your frank opinion.

لطفا نظر واقعیتو بهم بگو

449

Do you really want to know what I think?

واقعا میخوای بدونی من چی فکر میکنم؟

450

Of course I want to know what your opinion is.

البته ، می خوام بدونم نظرت چیه

[ سه‌شنبه 17 آبان‌ماه سال 1390 ] [ 15:32 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات