آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

از انتخاب صداهای مشابه بپرهیزید

پاسخ هایی که حاوی لغات با صدای مشابه صدای لغات موجود در دیالوگ هستند؛ پاسخ غلط هستند. این لغات دارای صدای یکسان و معنای متفاوت هستند.

۱. لغات کلیدی در آخرین خط را تشخیص دهید.
۲. لغات موجود در پاسخ ها که صدای شبیه به صدای لغات کلیدی است را پیدا کرده و این پاسخ ها را انتخاب نکنید.


مثال :

بر روی نوار شما می شنوید :

(man)   why couldn't mark come with us?
(woman)   he was searching for a new apartment.
(narrator)   what does the woman say about mark?


در برگه آزمون و یا صفحه کامپیوتر میبینید :

A) he was in the department office
B) he was looking for a place to live
C) he was working on his research project
D) he had an appointment at church


پاسخ صحیح : B

لغات کلیدی خط آخر searching و apartment هستند.
در پاسخ های c  و d لغات search و church از نظر صدایی مانند search هستند؛ بنابراین این جواب ها غلط هستند.
در پاسخ های a و d ؛ لغات department و appointment از نظر صدایی مانند apartment هستند. بنابراین این پاسخ ها غلط هستند. بنابراین بهترین پاسخ B است.

[ چهارشنبه 4 آبان‌ماه سال 1390 ] [ 14:13 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات